Back

Board 2014/15

Markus Gantner

Präsident


Studiert Accounting & Finance (M.A. HSG)


Contact m.gantner@industrialclub.ch

Niklas Etzel

Vize-Präsident


Studiert International Affairs (B.A. HSG)


Contact n.etzel@industrialclub.ch

Anja Hovorka

Vorstandsmitglied


Studiert Business Innovation (M.A. HSG)


Contact a.hovorka@industrialclub.ch

Johanna Laufenberg

Vorstandsmitglied


Studiert Unternehmensführung (M.A. HSG)


Contact j.laufenberg@industrialclub.ch

Alexander Naumann

Vorstandsmitglied


Studiert Banking & Finance (M.A. HSG)


Contact a.naumann@industrialclub.ch

Francesco Dorizzi

Vorstandsmitglied


Studiert Betriebswirtschaftslehre (B.A. HSG)


Contact f.dorizzi@industrialclub.ch